Түгээмэл асуултууд

Хэрэглэгчийн бүртгэл 

Байгууллагын админ эрх, байгууллагын архивын эрх гэж юу вэ?
Байгууллагын бүтцээ хэрхэн оруулах вэ?

Байгууллагын админ, байгууллагын архивын нууц үгээ мартсан бол хаанаас лавлах вэ?

Байгууллагын ажилтан системд нэвтрэх хэрэглэгчийн нууц үгээ мартсан бол хаанаас лавлах вэ?
Хэрэглэгчийн эрх, нууц үгийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ?
Ажилтан ажлаас чөлөөлөгдсөн бол програмд нэвтрэх хэрэглэгчийн эрхийг яах вэ?
Байгууллагын үндсэн мэдээлэл (Хэвлэмэл хуудсанд ордог) өөрчлөгдсөн бол хэрхэн шинэчлүүлэх вэ?
eDoc програмд байгаа миний хувийн мэдээлэл бүх ажилтнуудад харагдах уу?

Бусад эх үүсвэрүүд

Видео хичээлүүд

Та сэдэвтэй холбоотой цахим хичээлүүдийг "Видео хичээл" хэсгээс үзнэ үү.

Тайлбар толь

Та сэдэвтэй холбоотой нэршлийг нэр томъёоны "Тайлбар толь" хэсгээс үзнэ үү.

 

 

Түүл барыг алгасах