НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ АЛБАН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ (2017.01.02 – 2017.01.31)

2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ноос 31-ний хооронд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд нийслэлийн хэмжээнд нийт 24535 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:

  • НҮНТ-д бүртгэгдсэн - 1892
  • Байгууллагаар бүртгэгдсэн - 11520
  • Цахимаар солилцсон - 11123

БИЧГИЙН БҮРТГЭГДСЭН ХЭЛБЭРЭЭР

Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийт хариутай бичиг Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Шийдвэрлэх шатандаа Хугацаа хэтэрч шийдсэн Хугацаа хэтэрч шийдвэрлээгүй Шийдвэрлэлтийн хувь
9637 5909 2898 732 98 95.77%

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны 01 дүгээр сарын байдлаар АХХНС-д ирсэн бичгийн шилжилт, хөдөлгөөний мэдээ.

Нийт бичиг (24535) - 100%
Байгууллага (793) - 100%
Хариутай  (9438) - 38.47%
Хариугүй (15097) - 61.53%
Хугацаандаа шийдвэрлэсэн (14516) - 59.16%
Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн (1669) - 6.8%
Бүртгэсэн - Шинэ (2122) - 8.65%
Судалж байгаа (6228) - 25.38%
Хугацаа дууссан (145) - 0.59%
Хугацаа cунгасан (168) - 1.3%

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН АЛБАН БИЧГИЙН МЭДЭЭ 

2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний байдлаар гаргасан мэдээнд дурдагдсан байгууллагуудад хугацаа хэтэрсэн албан бичгээ шийдвэрлэхийг анхааруулж байна.

Д/д Хүлээн авсан байгууллага Албан бичгийн
тоо
1 Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэг 1
2 Багануур дүүргийн 139 дүгээр цэцэрлэг 1
3 Багануур дүүргийн 142 дугаар цэцэрлэг 2
4 Багануур дүүргийн 3 дугаар хороо 2
5 Багануур дүүргийн 4 дүгээр хороо 1
6 Багануур дүүргийн Засаг даргын тамгын газар 1
7 Багануур дүүргийн Зооноз өвчин судлалын төв 1
8 Багануур дүүргийн Үйлдвэр, технологийн парк ОНӨТҮГ 1
9 Багануур дүүргийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 2
10 Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба 1
11 Багахангай дүүргийн Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ 3
12 Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэг 3
13 Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо 1
14 Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо 1
15 Баянгол дүүргийн 95 дугаар цэцэрлэг 2
16 Баянгол дүүргийн Ахмадын хороо 1
17 Баянгол дүүргийн Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ 1
18 Баянгол дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо 1
19 Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв 1
20 Баянгол дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 2
21 Баянгол дүүргийн Татварын хэлтэс 4
22 Баянгол дүүргийн Хүүхэд хөгжлийн төв 1
23 Баянгол дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 1
24 Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 1
25 Баянзүрх дүүргийн 19 дугаар хороо 1
26 Баянзүрх дүүргийн 200 дугаар цэцэрлэг 1
27 Баянзүрх дүүргийн 21 дугаар хороо 1
28 Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургууль 1
29 Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ 1
30 Баянзүрх дүүргийн Газрын алба 1
31 Баянзүрх дүүргийн Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв ОНӨААТҮГ 1
32 Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 2
33 Баянзүрх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв /Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК/ 1
34 Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ 1
35 Монголын хүүхдийн ордон НӨТБ 1
36 Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургууль 2
37 Налайх дүүргийн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв 4
38 Налайх дүүргийн Уул уурхайн аврах алба 2
39 Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 1
40 Налайх дүүргийн Эрдмийн оргил цогцолбор сургууль 1
41 Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 1
42 Налайх түгээх төв /Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК/ 1
43 Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар 1
44 Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Мах боловсруулах үйлдвэр 1
45 Нийслэлийн Газрын алба 1
46 Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар 1
47 Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар 1
48 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 13
49 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 1
50 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 1
51 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 6
52 Нийслэлийн Татварын газар 1
53 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар 2
54 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨҮГ 1
55 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1
56 Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар 1
57 Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба 1
58 ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв - 16 1
59 ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв - 5 1
60 ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв - 7 1
61 ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв - 8 1
62 Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 1
63 Сүхбаатар дүүргийн 109 дугаар цэцэрлэг 1
64 Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургууль 1
65 Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар цэцэрлэг 1
66 Сүхбаатар дүүргийн 217 дугаар цэцэрлэг 1
67 Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургууль 1
68 Сүхбаатар дүүргийн Газрын алба 2
69 Сүхбаатар дүүргийн Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ 2
70 Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэс 2
71 Сүхбаатар дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 1
72 Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс 1
73 Сүхбаатар хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв /Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК/ 1
74 Сэргээн засах клиник эмнэлэг 1
75 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгж 1
76 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 1
77 Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь төслийг удирдах нэгж 1
78 Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо 2
79 Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо 1
80 Хан-Уул дүүргийн 26 дугаар сургууль 1
81 Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэг 8
82 Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэг 1
83 Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо 1
84 Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хороо 1
85 Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо 1
86 Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо 1
87 Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтэс 2
88 Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 1
89 Хан-уул дүүргийн Туул тосгоны эрүүл мэндийн төв 1
90 Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс 3
91 Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургууль 1
92 Чингэлтэй дүүргийн 72 дугаар сургууль 1
93 Чингэлтэй дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв 1
94 Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс 1
НИЙТ 94 144
Түүл барыг алгасах